TRUNEČKŮV MLÝN

Jestli se vám myšlenka bytových domů na místě Trunečkova mlýna nelíbí, můžete to teď snadno vyjádřit podpisem petice. Zatím politici tvrdí, že k nim žádné nesouhlasné názory nedorazily.